Mitt Nya Liv

Detta är en berättelse som handlar om hur mitt liv har förändrats, sedan jag bestämde mig för att utveckla min andlighet. Jag har alltid förstått att jag inte varit mig själv i olika sammanhang, vilket gjort att jag känt mig kluven. Nu har jag förstått att detta berott på min andlighet mitt inre. Det finns nog ingen som kan förstå hur man kan förändra sig själv om man ej genomgått denna förändring.

Denna förändring är alltid individuell och utgår från dig som person och vad du upplevt i ditt tidigare liv. En del har alltid levt med sitt andliga jag och det är bara att gratulera dessa personer som fått upptäcka sitt inre liv tidigt. Det finns inget som kan göra någon så lycklig som om du funnit ditt rätta jag, din inre röst. Andligheten är något som är medfött, vissa har haft förmågan att utveckla den som ung.

Vi som är fostrade att lyda och hjälpa samt att leva i ett förhållande där rollerna är kvinnliga och manliga har kanske svårare för att hitta andligheten. Det innebär att du vågar ha dina egna känslor och vågar att ha egna åsikter, vara dig själv ej tävla med andra.

Du är rik om du har hittat ditt inre, du mår bra och känner dig alltid nöjd oavsett olika problem. Det finns inget så fantastiskt som att känna inom sig att man gör rätt mot sin kropp och själ. Detta är det viktigaste för att må bra, man har inget dåligt samvete och man sårar inte sig själv, eller någon annan.

När jag har funnit denna lycka är det lättare att förstå andra och deras eventuella problem. Jag har fått en styrka i kropp och själ som gör mig harmonisk och jag lever i nuet. Det finns mycket problem i min kropp fortfarande men jag kan acceptera dem och mår ändå bättre. Det har inte alltid varit lätt att förstå olika orsaker till mina problem, men som jag ser det idag gäller det bara att vara fokuserad.

Mitt liv har inte alltid varit en dans på rosor, men jag har försökt att gå vidare utifrån mina förutsättningar Det som varit det viktigaste steget är nog att jag kunnat förlåta alla som har sårat mig, samtidigt som jag förlåtit mig själv När man förlåter någon så hjälper man sig själv från att plågas i kropp och själ.

Det som är det viktigaste är att förstå att jag duger som jag är, jag är född till denna personen. Mitt liv väljer jag själv och gör det bästa av det, så utvecklas min andlighet. Det finns en inre röst som är min hjälp, ibland lyssnar jag och ibland inte. När jag inte lyssnar så ser jag att jag blir besviken och ledsen, detta beror bara på mig själv.

Stannar jag upp och gör djupandningar under dagen så får jag ny kraft att gå vidare. Detta är ju ett nytt sätt att leva och det gäller att inte gå tillbaka i gamla rutiner. När jag låter min inre röst komma till tals mår jag mycket bra och är lugn och harmonisk. Ju mer jag utvecklat denna nya sidan hos mig själv desto säkrare har jag blivit. Livet har blivit mycket enkelt att leva, man har inga krav utan går och njuter av livet. Det svåraste är att bryta ett mönster, när man lever tillsammans med andra. För det går ju inte att överföra mina nya insikter, för de har ju sitt liv att leva. När det gäller mig själv så har jag funnit lyckan i att ha en trädgård att få vara i. Det får växa ogräs utan att jag blir hysterisk, det blev jag lite grann tidigare. Nu ser jag det mera som att allt som växer är liv , även det har rätt att få växa. Det finns inget så rofyllt som att sitta och höra vattenplasket i fontänen, njuta av solen och mängder med växter runt sig.

Vill man må bra ska man söka sig till naturen eller vattnet det finns där alltid gratis för alla. Man blir avstressad och slipper jäkt i kropp och själ andligheten utvecklas och mår bra. Det finns hos alla människor en inneboende önskan om att få må bra. Det är bara att börja förändra sitt liv och förstå vad som är viktigt, själen ska må bra. Att köpa sig lycka, gör man bara tillfälligt men att känna sig lycklig kommer inifrån. Tyvärr lever vi i en värld som är väldigt materialistisk, det ställer stora krav på människan. Om man istället finner livets enkelhet så mår man mycket bättre och är sig själv.

Att jag har fått upptäcka mitt andliga liv gör att jag känner mig bättre i alla sammanhang. Denna begåvning som jag fått utan studier, ingen kan säga att jag har fel, det är jag. Det finns en inneboende lycka hos alla och jag önskar att alla fick möjligheten att uppleva den. Ingen på denna jord skulle känna sig fattig eller avundsjuk alla fick vara den de skulle. Vi skulle komma ifrån alla problem och allt hat mot andra människor. Tyvärr vågar och kan inte alla bryta sig loss för att våga vara sig själva, men de som känner att de vill finna lyckan, sök den finns.

Livet är inte lätt och det är inte meningen, vi har kommit hit för att lära oss av detta livet. När man går igenom sitt tidigare liv, upptäcker man hur ytligt och oväsentligt det egentligen varit. Jag själv skulle önskat jag vågat vara mig själv som barn, men min mamma sa alltid till mig att det var olämpligt. Mina intressen har alltid varit det som idag ligger i det ockulta. Men förr i tiden handlade det om häxor, spåkärringar o s v. Personligen tror jag att detta var och är personer med mycket bra kunskap. Det är väl bara det att det inte godkänts som vetenskap, för det är äkta kunskap. Men man kan ju undra varför så många människor idag söker sig till naturläkare, spåmänniskor o s v.

Vi som lever idag kanske inte får uppleva det, men troligen i en framtid är detta ett område där sjuka kan få hjälp på ett naturligare sätt. Om man som jag förstår att många sjukdomar har man själv ådragit sig, utvecklar man sin andlighet förstår man det. Vi har t ex chakran i kroppen som kan ha olika sjukdomar inom sitt område. Här kan man fysiskt och psykiskt bearbeta vissa av sjukdomsorsakerna. Jag har själv bearbetat en del av detta i min utveckling vilket gjort att jag känner mig bättre. Nu låter ju detta väldigt enkelt, men jag har haft turen att träffa på rätt människor som hjälpt mig, samt min egen vilja.

När man vill förändra sig finns det väldigt många som vill motarbeta en, men har man bestämt sig så går det, tålamod. Allt man har åsamkat sin kropp och själ ska ju tas bort igen, för att man ska leva i nuet. Det kändes motigt i början, men nu efter flera år är jag glad att jag började förändra mitt liv. Det är ju min livsuppgift som börjat ta form, att vara den jag är född till.

Det hela började med att jag hörde en inre röst som sa olika saker till mig angående min person. Att sitta vid bordet och plötsligt höra en röst som pratar till sig kändes konstigt. Detta upprepades flera dagar i rad och jag hade ingen chans att reflektera över det hela det var bara att skriva, det jag hörde. Jag har läst en del böcker som handlar om andlighet men trodde inte att jag skulle få chansen att uppleva detta.

Genom min första meditation upptäckte jag hur min kropp var indelad i fack där det låg olika saker som skulle bearbetas. När jag gjort bearbetningen av de olika facken i min kropp, blev min kropp som ett altare med tända ljus. Denna upplevelse gjorde att jag började tro att jag fantiserat allt, men det var under meditation och det var en underbar upplevelse. Detta gjorde att jag började läsa lite andra böcker än jag gjort tidigare. Då blev jag besviken för jag trodde att alla upplevde på samma sätt, men allt detta är ju individuellt. Sedan har jag gått vidare med att ge kärlek, ljus och frid ut i luften, vet ej var det tar vägen. Men vad jag tror så får man samma saker tillbaka som man själv ger ut, detta är min förklaring.

Det har känts mycket positivt att få höra denna inre rösten, en hjälp på vägen. Är jag orolig över något och frågar, så får jag alltid ett lugnande svar, det känns mycket positivt, all rädsla försvinner. Det har nu gått fyra år sedan jag hörde rösten första gången och det blir oftare och oftare. Det sägs att man aldrig är ensam och efter vad jag fått uppleva så kan jag hålla med om det. Det är ingen person som jag ser, men rösten talar till mig och detta gör mig glad och positiv. Det låter som en fantasi och det får det gärna vara för mig, bara jag mår bra.

I samband med meditation har jag lämnat min kropp och kommit till platser som ligger långt utanför min uppfattningsförmåga. Jag har träffat på människor som hjälpt mig vidare i min utveckling. Samtidigt har jag haft kontakt med avlidna personer som stått mig mycket nära tidigare. Detta har gjort att jag blivit ännu mer övertygad om att det finns ett liv efter mitt nuvarande. Jag har aldrig varit rädd för döden, men varit mycket nära vid två tillfällen. Detta har bevisat att jag har en uppgift att fylla som medmänniska och vän för den som vill.

Det bästa som kan hända när man får upplevelser på detta viset är att man mår mycket bra inombords. Att jag skulle få upptäcka mina inneboende kunskaper på detta viset skulle jag nog aldrig trott för några år sedan. Jag skulle önska att alla fick denna underbara upplevelse för att kunna känna sig hela till kropp och själ. Att känna sig behövd för sin egen del Det låter som man är konstig och jag förstår, för detta området har aldrig blivit utforskat. Det är ju mycket enkla hjälpmedel som behövs, djupandning, meditation, tålamod och disciplin på sig själv. Att ägna kanske tjugo minuter två gånger per dag till sig själv. När man börjar så är det lätt att tro man kommit långt i utvecklingen, du blir aldrig stressad av detta bara ett enormt lugn. Jag försöker omge mig med det som känns bra för mig, vi har ju olika personligheter. Men djupt inom oss alla finns en längtan efter inre frid, lugn och ro. Vill man bara försöka så finns det alltid hjälp.

Ju längre man kommer i sin utveckling, desto mer söker man efter information, detta är naturligt. Att få vara den man blivit född till, måste vara allas längtan innerst inne. Vad tyckte jag om som barn, utan att försköna något för här gäller ärlighet mot sig själv. Här behöver man aldrig föreställa sig eller vara som någon annan vill, man är sig själv närmast. Livet är enkelt för dig själv, det behövs inga krav det är andra som ställer kraven. Lita på sig själv är det bästa man kan göra, för sin kropp och själ. Dina första upplevelser får dig att bli mycket glad och blir du ledsen eller stressad är det fel information. Det gäller att lyssna rösten talar till dig när det är dags, om man har bestämt sig för förändring.

Mitt nya liv har gjort mig mera tolerant och förstående för småsaker som jag tidigare blev irriterad av. Idag förstår jag bättre, man lägger alldeles för mycket energi på bagateller och bryter ner sin egen kropp och själ. Att tro på något som hjälper oss är bättre för vi mår alltid bra av att veta att det finns någon med oss. Tro är väldigt svårt att förklara, men min uppfattning är den att det finns en högre makt som skapat allt som finns. Med detta menar jag inte saker du gör själv, men allt liv som finns på vår jord. Oavsett vilken religion vi tillhör så finns det alltid skapelsen med, vad det nu är. Jag kan inte säga för egen del vad som är rätt för någon annan men för mig är det Gud som känns bäst.

Att ha en tro med sig genom livet gör det mycket lättare om man hamnar i en krissituation, man får vägledning. Därför är jag glad att jag växt upp med söndagsskolan, konfirmationen och den barnatro jag har fått. När det har varit svåra stunder för mig är det alltid Gud jag bett om hjälp. Om det är Gud eller någon annan som svarat vet jag ej, men jag har fått svar och hjälp. När man har fått uppleva sådana händelser, så kan man ju inte annat än att tro att Gud finns. Jag kan inte kalla mig religiös för jag går aldrig i kyrkan, men för mig behövs det inte. Vi är alla en del av det stora hela, det gäller bara att förstå vem vi är och vad vi är. Livet har kommit till alla och envar för att visa på våra olikheter.

Det finns inget som förvånar mig idag i mitt nya liv. Allt jag upplever går enormt fort och jag märker nya saker dagligen. Det finns nog ingen bättre förändring som kan ske i ens liv, än detta att upptäcka sin andlighet. Skulle någon sagt till mig för några år sedan att jag skulle utvecklas med denna inriktningen skulle jag inte trott det. Att få lämna allt gammalt bakom sig och ständigt få uppleva nya saker är helt otroligt. Man läser böcker om personer som förändrar sig, förut ville jag ej tro att detta var sant, men jag har ändrat mig. Därför är det väldigt viktigt att våga vara sig själv och lyssna på sin inre röst, den finns alltid. När man håller på att utveckla sin nya identitet, kommer det många annorlunda händelser upp. Det är svårt att förstå att man upplever det, man känner sig som man går på moln. Jag vill gärna forcera fram det nya, men det går inte kropp och själ ska hinna med. Allt det jag upplever är precis som en saga en fantasivärld, men samtidigt väldigt sann för mig. Jag väntar bara på vad mina nästa meditationer ska föra med sig för nya upplevelser. Jag kan tacka min Gud för det jag får uppleva och vara med om.

Min kropp och själ har låtit mig få leva ett liv, som gjort det möjligt för mig att uppleva min nya identitet. Det finns alltid något positivt att få ur varje problematisk situation. Det gäller att förstå olika sammanhang för att kunna få hjälp till ett annat liv. Låt ditt inre styra dig och du vinner en ny personlighet. Detta är ord som jag idag förstår vad de betyder. Livet är till för att man ska leva så bra som möjligt, utifrån egna förutsättningar.

Om jag kunde överföra detta nya tänkande till alla människor vore jag väldigt tacksam. Men nu är det så att alla måste själva ta tag i sina liv för att utveckla sin andlighet. Men jag önskar att alla känner den kärlek jag vill ge dem, för att kunna gå vidare med sina egna liv. Oavsett ålder kan man alltid förändra sig, det gäller att bestämma sig för ett nytt tänkande. Idag finns det väldigt mycket mobbing överallt, detta är egentligen något som sårar kropp och själ mer än man tror. Den som såras mest i längden är egentligen den som mobbar, det kommer tillbaka senare i livet. Så fort man sårar någon annan, sårar man sig själv mest. Därför är det bättre att älska sin nästa som sig själv. Idag är det många som går med mycket bekymmer angående sitt utseende. Till dem säger jag var dig själv, ha din egen identitet och du mår bäst i längden. Alla som vill förändra sin kropp och själ för att vara någon annan, får ingen inre frid som är så viktigt för att vi ska må bra. Det är lätt för mig att säga så här idag, för jag är ju inte ung längre. Men om man har en inre röst som säger något, lyssna hellre på det, än vad kamrater och tidningar säger. Låt ingen ta bort din personlighet, det är du och den du ska vara.. Vi föds alla till olika individer för en uppgift. Tänk bara på de som gör kläder för andra, de kanske har detta som sin uppgift. Men de kan inte förändra hur våra kroppar ser ut, det är vi som får acceptera deras mode. Det skulle finnas designers som tänkte på kroppens och fötternas bästa.

Då skulle vi inte ha kläder som satt åt, vi skulle ha skor som var fotriktiga. Vi som vill leva på detta viset vi anses ofta som omoderna och tråkiga. Men egentligen är det ju just vi som borde vara stolta för att vi är oss själva. Tänk vad nyttigt för kroppen att ha kläder som ej sitter åt, alla våra organ får arbeta fritt i vår kropp. Det finns mycket man kan fundera över för att kunna känna frid i kropp och själ. Din inre skönhet är egentligen viktigare än den yttre, för det handlar om din inre personlighet. Vi skulle alla må bra av att våga vara oss själva, slippa stressa för att andra ska tycka om oss. Det finns många som säger att man känner sig bättre om man t ex köper något nytt. Det kan så vara, möjligen om det sitter bättre på kroppen, annars är det nog mer utseendefixerat. Har man ett vackert inre så lyser det igenom. Har man dyra kläder, smycken o s v, men inte känner sitt inre, så har man bara en fasad att gömma sig bakom.

Vissa har fått som sin livsuppgift att hjälpa andra människor att må bättre, inte tänker man på utseende eller kläder på dessa människor. Låt därför din egen kropp känna när du köper kläder. Vi ska må bra själva och ej behaga andra, detta gäller både kvinnor och män. När vi är oss själva så vet vi vad vi tänker och känner. Det som är bäst för oss gäller i första hand att vara nöjda i vårt inre, ej tillfredställa andra. Kan vi komma dithän så skulle världen se mycket bättre ut. Människorna skulle vara mycket nöjda och glada trots bekymmer som dyker upp i vår tillvaro.

Den dagen finns inte när jag går tillbaka till min gamla personlighet. Detta innebär att ett nytt liv börjar för mig. Vad detta innebär har jag i dagens läge ingen aning om, det gäller bara att fortsätta med mitt nya liv. Hittills har jag stött på mycket problem och bekymmer, men klarar av de flesta. Det som jag märker, är att jag känner annorlunda för människor idag.

Samtidigt som jag väljer en annan bekantskapskrets. Det blir ett lugnare liv att leva, man slipper stress och oro. Jag har inget dåligt samvete för de förändringar jag gjort i mina nya upptäckter för vem jag är. Förut levde jag genom andra som jag kallar det, vilket för mig innebar att man deltager, känner med andra och glömmer sig själv. Nu lever jag för mig själv och med mig själv, nu när jag står stadigt i mig själv ökar mitt självförtroende.

För att kunna hjälpa andra människor, måste man först kunna hjälpa sig själv. Det finns ingen annan som kan hjälpa dig , mer än med sin egen kunskap. Det finns ingen bättre känsla än när man känner sig säker på sig själv. Jag blir inte påverkad av någon annan om jag inte vill och händer det är det kunskap som jag behöver. Kunskap behöver vi alla, det gäller att det är rätt kunskap för min kropp och själ. De flesta människor som lyssnar till sin inre röst mår bra. Det gäller att förstå när man får felaktig information.

Som jag nu märker så har jag kontakt direkt när jag gör min meditation Mitt nya liv kommer att föra mig till ett enormt stort område där jag verkligen får utveckla mig. Det finns så mycket som väntar på att jag ska ta tag i nya livsuppgifter, för att få andra människor att ta del av sina nya liv. Mitt nuvarande liv är så fyllt med glädje, kärlek, ljus och harmoni. Det finns inget som gör att jag går tillbaka för jag förstår nu vad det är att leva. När jag sitter med detta facit i min hand, märker jag vad mina tankar har haft att arbeta med. Tänk att jag kommit till detta stadiet och är självlärd, med tanke på min inneboende tro. Så många människor som försökt att stoppa mig men ej lyckats. Detta är vad jag kallar tro och hopp, inom den andliga världen. Att våga stå för sin egen inriktning, att inte vilseledas av alla som skulle ändra min uppfattning

Jag har en stor övertygelse och vågar vara mig själv, idag känner jag mig själv mycket bra. Det finns inga tvivel om min personlighet jag har fått gåvan att ta tillvara på mitt liv. Det som finns framför mig i livet kommer aldrig att misslyckas, jag kommer att lyckas. Jag ser nu vad livet kan föra med sig, genom att våga släppa invanda rutiner och sättet att leva. Jag lever i nuet, med min kunskap om andlighet.

Tack för att du har läst min berättelse.

Tillbaka till förstasidan