Huvudsidan             Kontakta

Nu har du troligen kommit lite längre i din utveckling att kunna lyssna till din inre röst.
Du har kanske fått uppleva lite annorlunda saker som du inte känner igen
Fundera inte för mycket på detta utan gå vidare med de upplysningar du får från din inre röst.
Det blir mycket information som kommer, för att du ska kunna fortsätta att utveckla din andlighet.
Tänk bara på att du verkligen lyssnar och inte nonchalerar informationen den vill dig alltid väl.

Det finns aldrig något tvång i dessa upplysningar, de är till för att hjälpa dig.
Du väljer själv om du tycker det känns rätt för dig.
Du ska inte ta emot någon information som påverkar dig så du blir ledsen, arg eller känner dig negativ på något sätt.
Du känner dig alltid väldigt lugn och harmonisk när du får informationen från din inre röst.
Skulle du känna dig irriterad eller ängslig när du får informationen ta inte emot den.
Du väljer själv.

Du blir stark i dig själv ju mer information du får, för du förstår lättare varför olika saker hänt i ditt liv.
Det finns alltid en anledning till allt som händer och det lär du dig så småningom.
Har du ingen du kan prata med finns det mycket information att hämta på Internet.
Du kan alltid få kontakt med andra personer som är i samma situation som dig och när du börjar tala om det finns det många som är i samma andliga utveckling som dig.

Du märker tydligt när du möter andra personer som är intresserade av den inre rösten.
Det finns en känsla av samhörighet er emellan, som går från hjärta till hjärta, som jag nämnt tidigare.

Lev Väl

Det kommer en sista fortsättning framöver

MED VÄNLIG HÄLSNING

Gunilla.

Tillbaka till förstasidan