Huvudsidan             Kontakta

För dig som har läst det som skrivits tidigare angående den inre rösten.
Du har nu kanske börjat känna igen dig lite i detta.
Som du förstår är vi många som vill utveckla vår inre kunskap.
Den har ju alltid funnits med oss.

De som tror sig vara speciellt utvalda på detta område, är bara mer lyhörda för sin inre röst.
Det gäller att kunna vara avslappnad för att få kontakt med sin inre röst.
Detta är ett område som är väldigt svårt att diskutera med andra om, som inte själva upplevt den inre rösten.
Ofta blir det att man är konstig eller knepig och det gäller att våga lita på den inre kunskapen man får uppleva.
Många tycker att detta är ett psykiskt problem, det är lätt att säga när man inte upplevt den inre rösten.

Som du förstår går kunskapen fram inom alla områden och en dag är detta kanske en vanlig upplevelse för många människor.
Ska man alltid hålla sig inom ramarna för vad som är utforskat, så skulle man aldrig våga vara sig själv.
Du som upplever din inre röst och följer den, sårar ingen annan utan det är din egen personlighet som utvecklas.

Tänk vad många människor som prövar mycket nytt och får det att fungera.
Det kanske lämnas till Patent- och registreringsverket får det godkänt och då är det accepterat.
Vem ska vi som föds med begåvningen att höra den inre rösten vända oss till, om inte till oss själva.

Utveckla din egen identitet och bli en stark person genom att tro på dig själv och lyssna till din inre röst.
Vi är många som är på samma väg i utvecklingen, kanske får vi ett forum där vår kunskap behövs.

Nu har du fått lite perspektiv när det gäller den inre rösten.
Du börjar nu utveckla dig själv för att förstå vad ditt liv innebär.
Du kanske tvivlar ibland men det är inte konstigt, för det är en ny värld som öppnar sig för dig.
Du börjar kanske inse hur enkelt livet egentligen är.
Det är bara vi människor som av olika anledningar krånglar till livet.
Utgå från att du börjar leva på nytt, lyssna till din inre röst.

Du kommer att upptäcka att livet är harmoniskt och enkelt att leva.
Det finns inga krav på dig du har lugnet och friden inom dig.
Du behöver inte köpa saker för att må bra, du är nöjd med ditt liv.
Denna kunskap finns för oss alla det gäller bara att förstå vad vi ska värdesätta.

Det finns ingen bättre sanning än den du har inom dig.
Du vet vad du vill, vad du kan och vad du förmår.
Det är ditt liv, din kärlek till dig själv som gör att du kan lära dig att ge kärlek till andra och känna kärlek för andra.
Du kan aldrig hitta något utanför dig som du inte har inom dig.
Finn kärleken inom dig, så finner du den även utanför dig.

Du har kommit till världen för att utföra något som bara du ska göra.
Detta kan komma fram när du lär dig lyssna till din inre röst.
Du har alla svaren inom dig, lär dig att lyssna.
Oavsett vad andra försöker säga till dig, så har du ditt eget facit när det gäller din person.
Sök inom dig, glöm inte att djupandas för att få lugn och frid.

Lycka Till med din utveckling

Det kommer att bli en fortsättning framöver

MED VÄNLIG HÄLSNING

Gunilla.

Tillbaka till förstasidan